To wszystko! Zostałaś wypisana z listy osób zainteresowanych specjalistycznym szkoleniem dla (przyszłych) psychodietetyków.